Pesten is een toneelstuk met een eind

William Shakespeare zei ooit: “het leven is een toneel en wij zijn de acteurs.” Al van jongs af aan zal een kind op een bepaalde manier ‘acteren’ om zo zijn plaats in de maatschappij te bepalen. Het pesten van andere kinderen is hier onderdeel van. Door andere kinderen te pesten, probeert een kind de rest van de wereld te laten zien hoe sterk hij is. Theaterbureau ‘De Rode Loper’ probeert het pestprobleem bespreekbaar te maken door middel van een toneelstuk en workshop over pesten op school, speciaal gericht op kinderen tussen de 9 en 14 jaar oud. Aan een toneelstuk komt altijd een eind, en aan pesten ook!

Een probleem met een oplossing

Veel scholen hebben al lopende projecten over pestpreventie. Toch wordt vaak gemerkt dat het pesten nooit helemaal stopt op scholen. Dit komt omdat pesten geen eenzijdig probleem is. Een kind is niet zomaar een ‘pester’ of een ‘gepest wordende’. Pest komt vaak voort uit groepsdruk. Het is pesten of gepest worden. Uit angst om zelf het slachtoffer te worden van pesten, doen kinderen dus zelf mee aan de pesterijen, terwijl ze dat misschien helemaal niet willen. Of misschien snapt een pestkop niet goed wat de gevolgen kunnen zijn van pesten. Het is belangrijk om deze problemen aan het licht te brengen in de klas.

Speel mee!

Dit probleem bespreekbaar maken door middel van een toneelstuk, is niet alleen leuk, maar ook nog eens leerzaam. Het is een creatieve manier om pesten onder de aandacht te brengen bij kinderen, doordat het erg herkenbaar kan zijn voor ze. Het toneelstuk wordt in de klas opgevoerd, waardoor het kleinschalig en intiem blijft. Het doel hiervan is om het toegankelijker te maken voor de kinderen, zodat zij zullen meedoen aan het toneelstuk. Na afloop van het toneelstuk, zal een workshop worden gegeven waarbij nog dieper wordt ingegaan op het onderwerp. Kinderen kunnen hun eigen ervaringen vertellen en vragen stellen.

Zowel de pester als het gepeste kind kunnen een verhaal hebben die gehoord moet worden. Met dit toneelstuk en workshop zal het verhaal van beide kanten belicht worden, zodat iedereen op zijn eigen manier geholpen kan worden met het pestprobleem.