Welke groepen kunnen te maken krijgen met onderwijsrecht?

In het onderwijsrecht staan alle regels en wetten die te maken hebben met het onderwijs. Dit gaat over de verhouding tussen het personeel en de school, maar ook de verhouding tussen de leerlingen/ouders en de school. Advocaten binnen het onderwijsrecht krijgen dus zowel te maken met de onderwijsinstelling, de docenten en de leerlingen/ouders. We gaan wat dieper in op de groepen die er mee te maken kunnen krijgen.

De onderwijsinstellingen

Het schoolbestuur of de college van bestuur heeft de verantwoordelijkheid voor de beslissingen die gemaakt worden die te maken hebben met de school of over het onderwijs dat er gegeven wordt. Deze verantwoordelijkheid gaat onder andere over het zorgen voor het juiste personeel en tot het beheren van de onderwijsmiddelen en de financiën. In principe zal het schoolbestuur bij alle situaties betrokken worden, ook als het gaat tussen twee andere partijen zoals een docent en ouders. Het kan ook voorkomen dat een lid van het schoolbestuur juist met een medelid een meningsverschil krijgt. Het lastige hiervan is, is dat je zowel een lid bent van het schoolbestuur maar ook gewoon een werknemer.

De medezeggenschapsraad

Het schoolbestuur maakt de uiteindelijke beslissingen, echter praten ze wel altijd eerst met de medezeggenschapsraad over zaken zoals de begroting en bedrijfsplannen. Deze medezeggenschapsraad bestaat meestal uit enkele ouders, personeelsleden en als er sprake is van voortgezet onderwijs enkele leerlingen. Het kan dus zo zijn dat deze raad ergens compleet niet mee eens is, bijvoorbeeld door een fusie met een andere school.

Werknemers

Het doel van de werknemers van de school is het creëren van een zo fijn mogelijke leeromgeving en het delen van de juiste kennis, of je nou een docent bent of de IT verantwoordelijke. Omdat een school vaak veel werknemers in dienst heeft kan het snel voorkomen dat je lijnrecht tegenover een beslissing staat van het schoolbestuur, bijvoorbeeld als er sprake is van een vermeend disfunctioneren of een slechte arbeidsrelatie. In deze gevallen kan je een advocaat onderwijsrecht inschakelen.

De ouders/leerlingen

Als ouders wil je natuurlijk dat je kind in een zo veilig en professioneel mogelijke leeromgeving zit. Ook hier kan het voorkomen dat ouders het niet eens zijn met het schoolbestuur of met een docent. Omdat het om hun kind(eren) gaat komen er vaak emoties bij kijken, wat niet helpt om de zaak scherp en op de juiste manier te bekijken. Om deze redenen is het fijn dat je met iemand kan sparren die hier veel ervaring mee heeft, zo kan je een duidelijk en realistisch doel opstellen.