Wie goed kan rekenen, profiteert daar tijdens de studie van!

Spelenderwijs leren, spreekt bij kinderen veel meer tot de verbeelding dan het maken van sommen op papier. Online bezig zijn met het verkrijgen van meer kennis en dat op een eigentijdse, leuke manier.

Redactiesommen

Bij klassikale lessen wordt vaak hetzelfde niveau door alle kinderen gevolgd. Niet ieder kind is echter hetzelfde. Het gros van de leerlingen zal ongeveer hetzelfde leertempo hebben, maar er zijn ook kinderen die zich de lesstof veel sneller eigen maken. Daarentegen zijn er ook leerlingen, die wat extra tijd nodig hebben om een bepaald niveau te bereiken. Met redactiesommen en rekenen op online basis, kan de lesstof volledig per kind apart worden bepaald. Zo leert ieder kind op zijn eigen tempo.

Spelenderwijs leren

Door lesstof aan te bieden, verpakt in een verhaal, sluit dit goed aan bij de belevingswereld van kinderen.
Kinderen hebben een enorme fantasie en verhalen spreken tot de verbeelding. De motivatie om zich de te leren stof eigen te maken, zal dan ook vele malen groter zijn. Via een stappenplan wordt het mogelijk, op de juiste manier tot het goede resultaat te komen. Al na het maken van 10 opgaven wordt het resultaat getoond. Hierbij wordt ook goed aangegeven, wat het gegeven antwoord is. Blijkt een vraag fout te zijn beantwoord, dan staat het juiste antwoord ook bij het resultaat aangegeven.

Leerstof op maat

Een gedreven leerling kan eindeloos blijven oefenen. Hoe vaak er ook wordt geleerd, er zullen altijd nieuwe sommen tevoorschijn komen. Dit houdt de lesstof boeiend.
Zo zal een leerling altijd op zijn wenken bediend worden. Leren wordt op deze manier echt leuk.
Bij thuisonderwijs is dit een uitstekende manier om de kinderen toch op niveau te krijgen of een bepaald niveau vast te houden. De docent kan per klas de lesstof eerst voorbereiden. Via een wachtwoord kunnen alle kinderen daarna toegang krijgen tot het lesmateriaal.

Het belang van rekenen

Goed kunnen rekenen is nog steeds van belang om je goed te kunnen redden in het dagelijks leven. Niet alleen is rekenen belangrijk voor onderwerpen als:


Het draagt ook bij aan het begrip bij vakken als:

  • scheikunde
  • wiskunde
  • biologie
  • natuurkundeZaak dus om aandacht voor dit vak te blijven houden.
Rekenen en redactiebladen, daar kun je op rekenen!