3 eisen waar een goede vertaling aan moet voldoen

Teksten vertalen is een specialisatie van tekstschrijven. Behalve dat de vertaalde tekst er taalkundig correct uit moet zien, moet er ook inhoudelijk een identiek document worden geproduceerd. Dat betekent niet alleen dat juridische voorwaarden of technische documentatie correct vertaald moeten worden, maar ook dat er in de vertalingen geen zinnen staan die voor meerdere uitleg vatbaar is. Het spreekt voor zich dat daarvoor een uitstekende kennis van de doeltaal noodzakelijk is. Dat is de reden waarom er bij Machielsen uitsluitend gebruik wordt gemaakt van vertalers voor wie de doeltaal de moedertaal is.

Nauwkeurige vertalingen

Ondanks dat er kwalitatief hoge eisen worden gesteld aan het vertalen van documenten, zijn de mogelijkheden voor vertalingen bij Machielsen erg groot. Machielsen heeft een netwerk van tientallen vertalers, die teksten kunnen maken in alle populaire talen. Het laten uitvoeren van een vertaling verloopt in 4 stappen. Eerst wordt er een offerte gemaakt voor de tekst die je laat vertalen. Als je daarmee akkoord gaat zal een eerste native vertaler de tekst vertalen naar de gewenste taal. Vervolgens wordt die tekst door een tweede native vertaler gecontroleerd. Pas als de tekst helemaal correct wordt bevonden zal die worden opgeleverd.

Snelheid

Het vertalen van documenten kost nu eenmaal de nodige tijd. Door gebruik te maken van vertalers die gespecialiseerd zijn op specifieke onderwerpen kunnen teksten tamelijk snel worden vertaald. Een andere reden waardoor er snel wordt gewerkt bij Machielsen is, dat er gebruik wordt gemaakt van speciale ondersteunende software. Die helpt de vertaler de juiste woorden te vinden, zodat het tempo van vertalen extra hoog is. De combinatie van gespecialiseerde vertalers, de extra check door een tweede vertaler en de ondersteunende software zorgen samen voor kwalitatief de beste vertalingen.

Welk soort teksten laten vertalen?

Het is mogelijk om elk type teksten te laten vertalen. Zelfs de algemene voorwaarden die in je bedrijf van kracht zijn. Dit zijn teksten die juridisch aan bepaalde eisen moeten voldoen. Door de algemene voorwaarden te laten vertalen naar andere talen kun je het afzetgebied van je producten flink uitbreiden. Je kunt ook handleidingen, technische beschrijvingen en zelfs complete boeken laten vertalen.